denker tekst burn-out spiegel denker

Met behulp van opgedane ervaringen bouw je bewust je zelfvertrouwen op. Je leert jezelf kennen en daardoor groeit het vertrouwen in jezelf. Je gaat uitdagingen aan en je ontwikkelt je verder tot de persoon, die jij zou willen zijn.


Onzekerheid


Wanneer je over een laag zelfvertrouwen beschikt,

leef je vaak in de waan van 'vreemde' overtuigingen en valse aannames.


Daarnaast stel je je afhankelijk van anderen op. Angsten zijn een terugkerend gegeven en verpesten je leven behoorlijk.


Zelfkennis


Om aan onzekerheid een einde te maken en je zelfvertrouwen te laten toenemen, is het belangrijk om jezelf te kunnen zijn.

Je gaat op zoek naar wie je werkelijk bent.


Je legt zaken uit je verleden onder de loep en je beslist of die overtuigingen nog bij je horen. Je vormt zo je eigen normen en waarden en je leeft daarnaar. Het zijn je ankers bij alles wat je doet en denkt.


Zingeving


Veel mensen zijn tegenwoordig op zoek naar de zin van hun leven. Dat is een goede zaak voor je zelfvertrouwen.

Bewust handelen is een vereiste om gelukkig en in alle rust te kunnen leven.


Je beseft, waarom je zo denkt en doet. Je leert bijzaken van hoofdzaken te onderscheiden. Je concentreert je op zaken,

die écht belangrijk voor je zijn. Je bepaalt zelf die zaken en hoe je ermee omgaat. Dat is zinvol.


De site


De site zelfvertrouwen bouw je op.nl pakt stapsgewijs het laten toenemen van het vertrouwen in jezelf aan. Er wordt op een duidelijke wijze uitgelegd hoe je aan je overtuigingen komt en welke rol overtuigingen in je dagelijkse leven spelen.


De betekenis van andere mensen op je functioneren krijgt de nodige aandacht. De invloed van je wijze van denken op je gedrag en hoe je daarmee om kunt gaan wordt doorgenomen. Kortom, al die zaken komen aan bod, die jouw eigenwaarde laat stijgen.Terug naar bovenJe bevindt je op de site:


pensatore

Pensatore sites


Angst:Burn-out:Coachen:Ontspannen:Stress:Zelfkennis:Zelfvertrouwen:


Interessante sites: