denker tekst burn-out spiegel denker

We kennen waarschijnlijk allemaal het begrip 'burn-out'. Waarschijnlijk kennen we mensen uit onze directe omgeving, die een burn-out hebben of hebben gehad. Toch is een burn-out moeilijk te diagnosticeren.


Overbelasting


Een arts denkt meestal aan een burn-out, wanneer je extreem uitgeput bent geraakt door langdurige overbelasting in je werk.


Daarnaast heb jij het gevoel dat je afstandelijk staat ten opzichte van je werk en je omgeving. En je twijfelt sterk aan je competenties.


We beschikken niet over objectieve maatstaven om overbelasting te kunnen vaststellen. Daarom kun je stellen,

dat de persoon zelf de maatstaf is. Een ieder van ons reageert anders op werkdruk en/of een ingrijpende gebeurtenis.


Overspannen


We vangen overspannenheid en burn-out nogal eens onder één noemer en dat is een onjuiste inschatting. De oorzaak van overspannenheid ligt in het nabije verleden.


De aanleiding voor de overspannenheid ligt binnen drie maanden na de stressfactor. Als stressfactor kunnen fungeren:

een verhuizing, een verbroken relatie, verandering van baan,

het overlijden van een dierbare.


Uitsluiten


Doordat het stellen van de diagnose burn-out een moeilijke aangelegenheid is, is het in ieder geval raadzaam om fysieke oorzaken uit te sluiten.


Een virusziekte, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Pfeiffer, of een voedingsziekte, als coeliakie, kunnen de oorzaak van je uitputting zijn.


Door het nemen van bloedmonsters kan men uitvogelen of je zo'n ziektekiem bij je draagt. Met de juiste medicatie ben je dan te helpen.


De site


Middels de site burnout-als-dank.nl worden de diverse aspecten van een burn-out duidelijk toegelicht. Er wordt stil gestaan bij het ontstaan van een burn-out.


Door middel van eenvoudige testen kun je zelf nagaan of je in de buurt van een burn-out zit. Welke maatregelen je moet treffen om dat juist te voorkomen staan overzichtelijk vermeld. En er wordt ook aandacht besteed aan de houding van de partner: hoe als naaste met de materie om te gaan.Terug naar bovenJe bevindt je op de site:


pensatore

Pensatore sites


Angst:Burn-out:Coachen:Ontspannen:Stress:Zelfkennis:Zelfvertrouwen:


Interessante sites: