denker tekst angst spiegel denker

We hebben allemaal weleens angstgevoelens. Ze komen opzetten en verdwijnen meestal weer. Helaas gaat dat laatste voor een groot aantal mensen niet op. Zij hebben last van angstgevoelens, die hevig zijn en veelvuldig terugkeren.


Deze angstgevoelens kunnen zo heftig zijn, dat zij het leven van deze mensen kunnen ontwrichten. Vaak is er deskundige hulp nodig om deze angstgevoelens te overwinnen, of in ieder geval beheersbaar te maken.


Angststoornissen


Onderzoeken hebben aangetoond dat in Nederland ongeveer 20 procent van de bevolking lijdt aan een angststoornis. De laatste decennia neemt het aantal mensen met een angststoornis zelfs toe.


Veelal heeft dat te maken met het onveilige gevoel dat door de ontwikkelingen in de wereld veroorzaakt wordt.

De bankencrisis heeft veel onzekerheid gebracht. De vele reorganisaties en de massaontslagen op het werk brengen veel onzekerheid met zich mee.


De stress, die wij dagelijks ervaren, veroorzaakt spanningen en onrust. We proberen met allerlei hulpmiddeltjes de controle over ons bestaan te behouden.


Soms zoeken mensen hun heil in drank en/of drugs. Anderen verwachten veel van medicatie. Verstandelijk weten we allemaal dat dit slechts een kortstondige verlichting kan brengen.


Ons denken


We moeten de oorzaak zoeken in onze manier van denken.

Hoe wij tegen een situatie aankijken. Hoe wij met een 'probleem' omgaan en hoe afhankelijk wij van anderen zijn.


Verschillende vormen van therapie houden zich bezig met het aanpakken van angstgevoelens. De laatste jaren worden goede resultaten met cognitieve gedragstherapie bereikt. Deze vorm van therapie richt zich in het bijzonder op het denken en het doen van aannames.


De site


Middels de site angst-als-dank.nl worden diverse facetten van angst en de aanpak daarvan onder je aandacht gebracht.

Door inzichtelijk te maken hoe bepaalde angsten ontstaan,

kun je begrip opbrengen voor mensen, die met die angsten worstelen.


Ook kun je zo zelf duidelijkheid krijgen waarom deze angst juist jou parten speelt. En hopelijk kun je beginnen met de aanpak van je angststoornis. Want je passief opstellen, of zelfs overgeven aan de angst, beperkt je leven zeer.Terug naar bovenJe bevindt je op de site:


pensatore

Pensatore sites


Angst:Burn-out:Coachen:Ontspannen:Stress:Zelfkennis:Zelfvertrouwen:


Interessante sites: